ՏՏ ոլորտի ընկերություններին օժանդակելու ծրագրի հերթական փուլի համար կառավարության կողմից հատկացվել է  2 մլրդ դրամ Zarkerak - ՏՏ ոլորտի ընկերություններին օժանդակելու ծրագրի հերթական փուլի համար կառավարության կողմից հատկացվել է 2 մլրդ դրամ
Zarkerak Zarkerak - ՏՏ ոլորտի ընկերություններին օժանդակելու ծրագրի հերթական փուլի համար կառավարության կողմից հատկացվել է 2 մլրդ դրամ
ՏՏ ոլորտի ընկերություններին օժանդակելու ծրագրի հերթական փուլի համար կառավարության կողմից հատկացվել է  2 մլրդ դրամ

ՏՏ ոլորտի ընկերություններին օժանդակելու ծրագրի հերթական փուլի համար կառավարության կողմից հատկացվել է 2 մլրդ դրամ

Կառավարությունն իր այսօրվա՝ հուլիսի 11-ի նիստում որոշեց կառավարության պահուստային ֆոնդից 2 մլրդ դրամ հատկացնել ՏՏ ոլորտի առևտրային կազմակերպություններին և անհատ ձեռնարկատերերին պետական աջակցության ծրագրի ֆինանսավորման նպատակով:

Որոշման հիմնավորման մեջ նշվում է, որ 2024 թվականին ըստ նախնական հաշվարկների՝ նախատեսվում է տրամադրել պետական աջակցություն թվով 55 կազմակերպությունների 5 մլրդ դրամի չափով, իսկ 2025 թվականին՝  2 մլրդ դրամի չափով։

Կատարվող վերաբաշխման արդյունքում տրամադրվող ֆինանսական աջակցությունը զգալի կօժանդակի ՀՀ-ում ՏՏ ոլորտի զարգացմանը, ինչպես նաև տարածաշրջանի երկրների համեմատ նշյալ ոլորտում գործունեության խթանների առումով տնտեսավարող սուբյեկտների գործունեության իրականացման համար համապատասխան մրցունակ միջավայրի ստեղծմանը և բարձր մասնագիտական որակավորում ունեցող աշխատուժի ներգրավմանը։

Առաջին փուլով, հատկացվել է 1,5 մլրդ դրամ, ինչը բաշխվել է շահառու կազմակերպություններին սահմանված չափորոշիչների համաձայն։ Հաջորդ փուլի համար պահանջը կազմում է 2 մլրդ դրամ, որից 400 մլն դրամ վճարվելու է «ԷՊԱՄ Սիսթեմզ» ՍՊ ընկերությանը, որպես նախորդ տարվա չվճարված պարտավորություն։ Վերջինիս վերաբերյալ առկա է դատարանի որոշում և ենթակա է պարտադիր վճարման: 

Որոշման ընդունումը 2024 թվականի պետական բյուջեում կհանգեցնի 2 մլրդ  դրամ ծախսերի ավելացման:

11 Հուլիս, 2024 12:04
Վեր